Kurs dla operatorów sztucznych ścianek

Jest to kurs dla tych co już pracują i dla tych co chcą pracować jako operatorzy sztucznych ścianek. Podczas szkolenia zajmiemy się zasadami asekuracji i bezpiecznego wspinania, jak też kwestiami formalnymi takiej działalności. Szkolenie trwa 2 dni i odbywa się na sztucznej ściance. Ostatniego dnia odbywa się test pisemny sprawdzający przyswojenie materiału. Umiejętności praktyczne są oceniane na bieżąco podczas szkolenia. Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia z opisanym programem kursu.

Koszt szkolenia: 600 zł netto (+ 23 % VAT) / osobę

Warunki uczestnictwa: pełnoletność; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie operatora sztucznej ścianki wspinaczkowej, obuwie na zmianę, wpłacone wadium w kwocie 200 zł na 7 dni przed kursem

Szkoła zapewnia niezbędny sprzęt do szkolenia, wejście na ściankę kursanci opłacają we własnym zakresie

MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE NA KAŻDEJ ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ W POLSCE

Program kursu:

  1. Budowa i charakterystyka sztucznych obiektów wspinaczkowych
  2. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na obiektach wspinaczkowych, regulamin sztucznej ścianki wspinaczkowej
  3. Podstawowe informacje o sprzęcie (uprzęże, karabinki, ekspresy, przyrządy asekuracyjno-zjazdowe), normy i certyfikaty dla sprzętu wspinaczkowego
  4. Ocena zużycia sprzętu wspinaczkowego
  5. Zasady asekuracji, wspinaczka z dolną i górną asekuracją, wspinaczka bez liny (bouldering)
  6. Metodyka nauczania asekuracji „na wędkę”
  7. Prawne zagadnienia pracy operatora ścianki
  8. Skale trudności we wspinaczce
  9. Konstruowanie i konserwacja dróg wspinaczkowych

Brak możliwości komentowania