Ze ścianki w skałki – drogi jednowyciągowe

Jest to kurs przeznaczony dla osób które swobodnie wspinają się z dolną asekuracją na sztucznych obiektach wspinaczkowych, czyli ukończyły pełny kurs na sztucznej ściance, lub uczyły się samodzielnie/od kolegów (w tym przypadku przed wyjazdem proszę o zademonstrowanie umiejętności na ściance). Szkolenie odbywa się w skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub Sokolikach i trwa 3 dni. Grupa kursowa liczy od 2 do 4 osób. Po kursie będziesz posiadał umiejętność bezpiecznego wspinania i asekuracji na drogach jednowyciągowych wyposażonych z stałe punkty asekuracyjne (ringi i spity)

Koszt szkolenia: 600 zł / osobę (nie zawiera przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia)

Warunki uczestnictwa: pełnoletność lub pisemna zgoda na udział w kursie obu rodziców; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie wspinaczkowym, obuwie wspinaczkowe (najtańsze z Decathlonu), plecak ok 30 – 40 litrów do noszenia sprzętu; polisa NW na czas kursu obejmująca wspinaczkę skałkową (sami wybieracie towarzystwo ubezpieczeniowe i kwotę); wpłacone wadium w kwocie 150 zł na 7 dni przed szkoleniem

Szkoła zapewnia niezbędny sprzęt do szkolenia

Program kursu:

 1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 2. Technika wspinania: zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 3. Zakładanie stanowisk do wędki (stanowiska gotowe – sposób wykorzystania, stanowiska własne z punktów naturalnych). Budowa stanowisk asekuracyjnych.
 4. Stałe punkty asekuracyjne w terenie skalnym: rodzaje i typy; sposoby ich wykorzystywania; prowadzenie liny.
 5. Węzły i ich zastosowanie: taśmowy (równoległy),  flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy; przenoszenie liny.
 6. Zastosowanie taśm i pętli z liny.
 7. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 8. Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe
 9. Likwidacja stanowiska do wędki
 10. Podstawy autoratownictwa:
  • – zablokowanie przyrządu węzłem flagowym
  • – podchodzenie na węzłach zaciskowych (bloker, prusik), podchodzenie na jednym węźle
 11. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 12. Skale trudności używane w skałkach.
 13. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia, etyka we wspinaczce

Brak możliwości komentowania